Sciencing_Icons_Science SCIENCE

Platin finns sällan på jordens yta och är faktiskt 30 gånger ovanligare än guld. Källor för malmstenar finns ofta i områden med strömmar i form av placeringsavlagringar. I Sydamerika hittade förcolumbianska civilisationer platina blandat med guld i flodavlagringar. De största platinafyndigheterna finns i Ryssland, Sydafrika och Zimbabwe, med mindre fyndigheter i Kanada och USA. I Sydafrika, där den största gruvproduktionen äger rum, är mineralet cooperit den viktigaste källan till platina. Den geologiska strukturen för malmen i Sydafrika är en intrusion som kallas Bushveldkomplexet. Platina förekommer också tillsammans med diamanter. J-M Reef-malmkroppen i Montana innehåller mestadels koppar och nickel, med ett lågt platinainnehåll som biprodukt. Grusavlagringar i Alberta, Kanada, utgör en placer-källa för platina i vissa floder, där det sammanfaller med guld och andra mineraler. Platinaflingor kan återvinnas genom grustvättar, skakbord och andra metoder. I allmänhet krävs det mikroskopi för att identifiera platinkorn från alluviala avlagringar. Mineralen sperrylit, i nickelfyndigheter, utgör också en källa till platina i Ontario.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *