Positiva effekter av löpning på den mentala hälsan

Att arbeta i team med patienter som också är fritidslöpare och att leda en löparskola i Mostar har fått oss att fundera på hur fritidslöpning påverkar den mentala hälsan hos individer. Tidigare litteratur är ganska gammaldags, så vi fann detta ännu mer intressant. Vi har undrat varför det inte finns någon nyare litteratur om detta ämne. Så när vi arbetade med denna miniöversikt och diskuterade dessa ämnen kom vi på en idé om en forskning om självkänsla och livskvalitet hos individer före och efter löpskoleupplevelsen. Tidigare studier visar att konsekvent löpning leder till ett antal positiva psykologiska förändringar hos olika befolkningsgrupper. I en studie av Kenneth E.C. undersöktes vanliga icke-professionella löpare om de psykologiska aspekterna av löpning. Många av de tillfrågade hade börjat springa för att förbättra sin hälsa, och nästan alla noterade mentala och känslomässiga fördelar, inklusive lindring av spänningar, förbättrad självbild och bättre humör. När det gäller terapeutiska effekter av löpning definierar Greist et al. löpning som något som inte är dyrt, och till skillnad från andra behandlingar har det positiva fysiska bieffekter. Deras resultat kan jämföras med resultaten hos patienter i psykoterapi och har bestått i minst ett år vid uppföljning. Med tanke på all tidigare publicerad forskning kan man dra slutsatsen att löpning kan vara ett terapeutiskt verktyg för en rad negativa psykologiska tillstånd, t.ex. depression, ångest, spänningar, humörförändringar, låg självkänsla osv. Även om denna forskning är några decennier gammal finns det fortfarande inget recept eller någon dosering för löpning, särskilt när det gäller förebyggande av fysiska sjukdomar. Det finns mycket att utforska och upptäcka på detta område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *