Zabójstwo z zaniedbania kryminalnego w Teksasie: Prawa i konsekwencje

Prawo Teksasu dotyczące zabójstwa z zaniedbania

Odebranie życia innej osobie jest jednym z najpoważniejszych przestępstw, jakie można popełnić w Teksasie. Istnieje szereg zarzutów karnych, które mogą być zastosowane w przypadku zabójstwa innej osoby. Na przykład, najpoważniejszym zarzutem tego typu jest morderstwo kapitałowe. Na drugim końcu spektrum zarzutów kryminalnych związanych z zabójstwami znajduje się zabójstwo z zaniedbania kryminalnego.

Jest to wyjątkowy zarzut kryminalny, który jest stosowany tylko w określonych sytuacjach. Chociaż nadal jest to bardzo poważne przestępstwo, jest ono karane mniej surowo niż morderstwo lub nieumyślne spowodowanie śmierci. Wynika to głównie z kwestii zamiaru.

Co to jest zabójstwo z zaniedbania?

Zgodnie z Sekcją 19.05 Kodeksu Karnego Teksasu, zabójstwo z zaniedbania jest czynem, w którym osoba powoduje śmierć innej osoby przez przestępcze zaniedbanie. Aby zrozumieć to wykroczenie, warto poznać definicję prawną kryminalnego zaniedbania.

Teksański Kodeks Karny wyjaśnia, że od rozsądnej osoby można oczekiwać wykonania pewnych czynności w sytuacji zagrożenia. Na przykład, od osoby, która ulega wypadkowi samochodowemu, oczekuje się, że zatrzyma się, udzieli pomocy w razie potrzeby i wezwie pomoc, jeśli jest ona potrzebna. Niewykonanie tych czynności może skutkować postawieniem zarzutów karnych.

Podobnie, od obywateli Teksasu oczekuje się, że będą zachowywać się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu lub życiu innych osób.

Na przykład, wyobraźmy sobie, że Susan jest wykonawcą, który buduje półki dla sklepu ze sprzętem komputerowym. Susan nie używa odpowiednich narzędzi, pomiarów lub środków ostrożności w swojej pracy. W rezultacie półki przewracają się, gdy są załadowane towarami, uderzając klienta i zabijając go. Susan może zostać oskarżona o zabójstwo z zaniedbania, ponieważ:

  • Umyślnie zaniedbała odpowiednie procedury bezpieczeństwa i budowlane, mimo że była świadoma ryzyka
  • Stworzyła niebezpieczną sytuację poprzez pominięcie procedur bezpieczeństwa
  • Popełniła czyn, który bezpośrednio spowodował śmierć innej osoby

Czy zostałeś oskarżony o zabójstwo z zaniedbania?kontaktuj się z Kancelarią Prawną Matthew D. Sharp już dziś >>

Zaniedbane przestępstwo zabójstwa a nieumyślne spowodowanie śmierci

Zaniedbane przestępstwo zabójstwa jest podobne do innego przestępstwa kryminalnego znanego jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Pod względem kary, kryminalnie niedbałe zabójstwo nie jest tak surowe jak nieumyślne spowodowanie śmierci. Jednakże, te dwa zarzuty mają pewne cechy wspólne.

Na przykład, oba dotyczą zabicia innej osoby bez elementu premedytacji. Nieumyślne spowodowanie śmierci odnosi się jednak do śmierci innej osoby spowodowanej lekkomyślnością. Osoba, która popełnia zabójstwo w afekcie, może zostać oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci, ponieważ działała z lekceważeniem dla życia innej osoby, nawet jeśli tego nie planowała. Również osoba, która strzela z pistoletu przypadkowo i zabija inną osobę może zostać oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci, ponieważ lekkomyślnie zlekceważyła bezpieczeństwo broni.

Zaniedbanie kryminalne jest odrębnym zarzutem, ponieważ odnosi się do śmierci spowodowanej przez osobę, która pominęła pewne działania, mimo że powinna wiedzieć lepiej. Na przykład, osoba, która nie pomoże osobie, którą zraniła, może być oskarżona o to przestępstwo, jeśli ta osoba umrze w wyniku jej zranienia.

Jak to jest ścigane

Osoba, która jest oskarżona o zabójstwo z zaniedbania zazwyczaj będzie miała do czynienia z oskarżeniem, które próbuje ustalić jej odpowiedzialność. In order to secure a conviction, the prosecution must prove that:

  • The defendant neglected their reasonable duty to prevent a death
  • The defendant’s actions directly caused a death
  • The defendant was aware of the risk created by their actions

If the prosecution can prove these elements, the defendant may be convicted on their charges.

Legal Penalties

In the state of Texas, a conviction for criminally negligent manslaughter can carry serious penalties. For example, a person convicted of this offense may face:

  • Six months or up to 2 years in state jail
  • A fine of up to $10,000
  • Probation and community service

A person convicted of this offense will not be eligible for parole. Dodatkowo, osoba, która popełnia kryminalnie niedbałe zabójstwo podczas pracy, może mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia w podobnej dziedzinie.

Obrona prawna

Obrońca karny może próbować walczyć z zarzutami kryminalnie niedbałego zabójstwa, argumentując na temat ryzyka i związku przyczynowego. Na przykład, obrońca może argumentować, że oskarżony nie stworzył nieuzasadnionego ryzyka, ponieważ wykonał podobne działanie w przeszłości bez złych rezultatów.

Prokurator może również próbować argumentować, że ofiara nie zmarła jako bezpośredni wynik zaniedbania oskarżonego. Mogą próbować argumentować, że ofiara umarłaby niezależnie od tego, czy oskarżony zaoferował pomoc lub wezwał służby ratownicze.

Jeśli obrońca może przekonać ławę przysięgłych, że oskarżony nie był świadomy ryzyka stworzonego przez jego działania lub że jego działania nie miały wpływu na wynik, zarzuty mogą zostać wycofane.

Czy znasz kogoś, kto jest oskarżony o zabójstwo z zaniedbania? Getting legal representation as quickly as possible is incredibly important. Attorney Matthew Sharp will fight for your rights.

the law office of matthew d sharp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *