Judicial selection in South Carolina

Judicial selection in South Carolina
Judicialselectionlogo.png
South Carolina Supreme Court
Method: Legislative elections
Term: 10 years
South Carolina Court of Appeals
Method: Legislative elections
Term: 6 years
South Carolina Circuit Courts
Method: Legislative elections
Term: 6 years
South Carolina Probate Courts
Method: Partisan elections
Term: 4 years

Selection of state court judges in South Carolina occurs largely through legislative election. South Carolina is one of only two states in the country where judges are elected by the general assembly rather than by the governor or people. The other is Virginia.

Across the state’s appellate and trial courts, there are five supreme court justices, nine appeals court judges, and 46 circuit court judges.

Selection process

See also: Legislative election of judges

The five justices of the supreme court, nine judges of the court of appeals and the 46 judges of the circuit courts are selected in a similar manner. De South Carolina Judicial Merit Selection Commission screent en selecteert kandidaten voor de functie van rechter en legt vervolgens een lijst met drie namen voor aan de algemene vergadering. Het parlement stemt vervolgens over de kandidaten, waarbij een van de drie aanbevelingen wordt gekozen of de hele lijst wordt afgewezen.

Hoge rechters hebben een ambtstermijn van tien jaar; beroepsrechters en circuitrechters hebben een ambtstermijn van zes jaar. Na afloop van hun termijn worden de rechters herkozen door de wetgevende macht.

Selectie van de opperrechter of rechter

De hooggerechtshoven, beroepsrechtbanken en circuitrechtbanken verschillen in hun selectie van een opperrechter of rechter:

 • Het hooggerechtshof kiest zijn opperrechter via hetzelfde wetgevende verkiezingsproces dat wordt gebruikt om andere rechters te selecteren. De opperrechter dient in die hoedanigheid tien jaar.
 • Het hof van beroep selecteert zijn opperrechter ook via een verkiezing door de wetgevende macht. De chief dient in die hoedanigheid voor zes jaar.
 • De chief judge van elk circuit court wordt aangewezen door het hooggerechtshof chief justice, dienen in die hoedanigheid voor slechts zes maanden.

Kwalificaties

De vereisten voor de hoven van beroep en de rechtbanken voor algemene zaken zijn identiek. Om zitting te nemen in het Hooggerechtshof, het Hof van Beroep of het Circuit Court, moet een rechter:

 • een Amerikaans staatsburger zijn;
 • tussen de 32 en 72 jaar oud;
 • ten minste vijf jaar inwoner van de staat zijn; en
 • ten minste acht jaar een vergunning als advocaat hebben.

Een rechter die in functie de leeftijd van 72 jaar bereikt, moet aan het eind van dat kalenderjaar met pensioen.

Vacatures

Als een rechter zijn ambt voor het eind van zijn termijn neerlegt, wordt de vacature door verkiezing door de wetgever vervuld. De benoemde dient tot het einde van de niet verstreken termijn van zijn of haar voorganger, waarna hij of zij door de South Carolina General Assembly moet worden herkozen om in de rechtbank te blijven.

Limited jurisdiction courts

South Carolina’s limited jurisdiction courts (de probate courts, family courts, magistrate courts, municipal courts en masters-in-equity courts) verschillen drastisch in hun selectieprocedures.

Probate Courts

Zie ook: Partijverkiezingen

De rechters van de South Carolina Probate Courts worden elk gekozen voor termijnen van vier jaar. De verkiezingen voor deze rechtbank zijn partijdige verkiezingen. Om in deze rechtbank zitting te nemen, moet een rechter Amerikaans staatsburger zijn, een gekwalificeerd kiezer van het graafschap, ouder dan 21 jaar, en ofwel een bachelordiploma hebben ofwel vier jaar ervaring als werknemer in een probate judge’s office.

Family Courts

Zie ook: Verkiezing van rechters door de wetgever

Judges of the South Carolina Family Courts are each elected to six-year terms. De wetgevers van de staat kiezen alle rechters van deze rechtbanken. Om in deze rechtbank zitting te nemen, moet een rechter Amerikaans staatsburger zijn, vijf jaar in de staat wonen, in het circuit wonen, acht jaar advocaat zijn en tussen de 32 en 72 jaar oud zijn.

Magistrate Courts

Zie ook: Gubernatorial appointment of judges

Judges of the South Carolina Magistrate Courts are each appointed to four-year terms by the governor with the advice and consent of the state senate. Om in deze rechtbank zitting te nemen, moet een rechter Amerikaans staatsburger zijn, vijf jaar in de staat hebben gewoond, tussen de 21 en 72 jaar oud zijn en een universitaire graad van twee jaar hebben.

Gemeentelijke rechtbanken

De rechters van de gemeentelijke rechtbanken van South Carolina worden door de gemeente waar zij zitting hebben benoemd voor termijnen van verschillende duur. De ambtstermijn bedraagt meestal tussen twee en vier jaar. De vereisten om in deze rechtbank zitting te nemen verschillen per gemeente.

Masters-in-Equity Courts

Zie ook: Benoeming van rechters door de gouverneur

De rechters van de masters-in-equity courts worden elk voor een termijn van vier jaar benoemd door de gouverneur, met advies en instemming van de senaat van de staat. Om in deze rechtbank zitting te nemen, moet een rechter Amerikaans staatsburger zijn, vijf jaar in de staat hebben gewoond, tussen de 21 en 72 jaar oud zijn en een universitaire graad van twee jaar hebben.

Geschiedenis

Hieronder volgt een tijdlijn met veranderingen in de wijze waarop rechters in South Carolina worden geselecteerd.

 • 1996: De kiezers keurden een grondwetswijziging goed, waardoor de selectieprocedures van de staat het volgende jaar werden gewijzigd:
  • De South Carolina Judicial Merit Selection Commission werd opgericht om justitiële kandidaten te screenen en aan te bevelen bij de algemene vergadering.
  • Het werd huidige leden van de algemene vergadering verboden zich kandidaat te stellen voor een justitiële functie gedurende ten minste een jaar na het verlaten van de algemene vergadering.
  • “Stemmenruil” voor hetzij justitiële stemmen of stemmen over wetgeving werd verboden.
 • 1990: Een wet werd aangenomen die wetgevende beloften van steun voor gerechtelijke kandidaten verbiedt tot na het screeningsproces.
 • 1984: De kiezers keuren een grondwetswijziging goed waardoor het hof van beroep een “constitutioneel hof” wordt. Het amendement werd het jaar daarop door de South Carolina General Assembly geratificeerd.
 • 1979: De algemene vergadering creëert een hof met exclusieve beroepsrechtspraak in straf- en familiezaken.
 • 1976: Een gezamenlijk comité voor de beoordeling van gerechtelijke kandidaten werd opgericht.
 • 1911: Termijnen van de Hoge Raad rechters werden verlengd tot tien jaar.
 • 1895: Termijnen van de hoogste rechters werden verlengd tot acht jaar.
 • 1868: De ambtstermijn van de rechters van het Hooggerechtshof werd vastgesteld op zes jaar; de ambtstermijn van de rechters van het Circuit Court werd vastgesteld op vier jaar.
 • 1865: Hoge en lagere rechters werden door de algemene vergadering gekozen. Rechters van de hogere rechtbanken hadden zitting voor het leven, rechters van de lagere rechtbanken voor vier jaar.
 • 1790: Rechters van het hooggerechtshof werden voor het leven gekozen door beide kamers van de algemene vergadering.
 • 1778: alle rechters werden voor het leven gekozen door de senaat en het huis van afgevaardigden.
 • 1776: Alle rechters, behalve die van de kanselarij, werden voor het leven gekozen door de algemene vergadering en de wetgevende raad.

Voorstellen om selectiemethode te veranderen

2010

Rechter Frances P. Segars-Andrews van de Ninth Judicial Circuit Family Court spande een rechtszaak aan in de zaak Frances P. Segars-Andrews v. Judicial Merit Selection Commission, et al. Segars-Andrews werd in 2010 door de Judicial Merit Selection Commission (JMSC) niet voor herverkiezing voorgedragen. De rechter vocht dit besluit aan op grond dat de samenstelling van de JMSC in strijd was met de scheiding der machten en dat de leden van de JMSC in wezen “dubbele functies” bekleden. Dit laatste is verboden in de grondwet van South Carolina.

De zaak werd behandeld door het Hooggerechtshof van South Carolina, op basis van oorspronkelijke jurisdictie. Het Hof oordeelde in het voordeel van de JMSC en oordeelde dat de grondwet wetgevers niet verbiedt zitting te nemen in de commissie.

Tijdens de rechtszaak diende de League of Women Voters of South Carolina een amicus curiae brief in ter ondersteuning van de betwisting. Zij stelde dat de JMSC “fungeert als ‘poortwachter’ om veel gekwalificeerde, diverse en onafhankelijke mensen buiten het selectieproces te houden.”

1996

In 1996 keurden de kiezers het South Carolina Referendum 4B goed. Met deze grondwetswijziging werd de Judicial Merit Selection Commission in het leven geroepen om kandidaten voor vacatures bij het hooggerechtshof, het hof van beroep, de circuit courts en de familierechtbanken te screenen en te selecteren. De commissie werd het jaar daarop ingesteld.

Vóór de oprichting van de commissie beoordeelde een gezamenlijk comité van de huizen van de South Carolina General Assembly kandidaten en beval kandidaten aan voor vacatures bij de courts. Die commissie was niet gebonden aan statuten of specifieke kwalificaties voor kandidaten. Het was ook niet in staat om een kandidaat uit het proces te verwijderen op basis van een gebrek aan kwalificaties.

Selectie van federale rechters

De districtsrechters van de Verenigde Staten, die uit elke staat worden geselecteerd, doorlopen een ander selectieproces dan dat van staatsrechters.

De districtsrechters worden bediend door artikel III federale rechters, die voor het leven worden benoemd bij goed gedrag. Zij worden gewoonlijk eerst aanbevolen door senatoren (of leden van het Huis, af en toe). De president van de Verenigde Staten draagt rechters voor, die vervolgens door de Senaat van de Verenigde Staten moeten worden bevestigd overeenkomstig artikel III van de grondwet van de Verenigde Staten.

Selectie van federale rechters Stroomdiagram.png

In andere staten

Klik op de kaart hieronder om de gerechtelijke selectieprocessen in andere staten te bekijken.

See also

 • South Carolina judicial elections
 • Legislative election of judges
 • Gubernatorial appointment of judges
 • Partisan election of judges
 • Courts in South Carolina
 • Official website of the South Carolina Judicial Department
 • South Carolina Judicial Department, “How Judges Are Elected in South Carolina”
 • American Judicature Society, “Judicial Selection in the States: South Carolina”
 • The Beaufort Gazette, “Legislators, judge debate diversity in state courts,” October 12, 2011

Footnotes

South Carolina courts

Federal courts:

Fourth Circuit Court of Appeals • U.S. District Court: District of South Carolina • U.S. Bankruptcy Court: District of South Carolina

State courts:

South Carolina Supreme Court- South Carolina Court of Appeals- South Carolina Circuit Courts- South Carolina Masters-in-Equity- South Carolina Family Courts- South Carolina Magistrate Courts- South Carolina Municipal Courts- South Carolina Probate Courts

State resources:

Courts in South Carolina – South Carolina judicial elections – Judicial selection in South Carolina

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *