Judicial selection in South Carolina

Judicial selection in South Carolina
Judicialselectionlogo.png
South Carolina Supreme Court
Method: Legislative elections
Term: 10 years
South Carolina Court of Appeals
Method: Legislative elections
Term: 6 years
South Carolina Circuit Courts
Method: Legislative elections
Term: 6 years
South Carolina Probate Courts
Method: Partisan elections
Term: 4 years

Selection of state court judges in South Carolina occurs largely through legislative election. South Carolina is one of only two states in the country where judges are elected by the general assembly rather than by the governor or people. The other is Virginia.

Across the state’s appellate and trial courts, there are five supreme court justices, nine appeals court judges, and 46 circuit court judges.

Selection process

See also: Legislative election of judges

The five justices of the supreme court, nine judges of the court of appeals and the 46 judges of the circuit courts are selected in a similar manner. A dél-karolinai bírói érdemeket vizsgáló bizottság átvilágítja és kiválasztja a bírói tisztségekre pályázó jelölteket, majd egy három nevet tartalmazó listát nyújt be a közgyűlésnek. A közgyűlés ezután szavaz a jelöltekről, és vagy választ egyet a három ajánlás közül, vagy elutasítja az egész névsort.

A legfelsőbb bíróság bírái 10 évre, a fellebbviteli és a körzeti bírák pedig hat évre választanak. A ciklusuk lejártával a bírákat a törvényhozás újraválasztja.

A főbíró vagy bíró kiválasztása

A legfelsőbb, a fellebbviteli és a körzeti bíróságok eltérő módon választják ki a főbírót vagy bírót:

 • A legfelsőbb bíróság ugyanolyan törvényhozási választási eljárással választja ki a főbírót, mint a többi bírót. A főbíró tíz évig tölti be ezt a tisztséget.
 • A fellebbviteli bíróság szintén törvényhozási választás útján választja ki főbíróját. A vezető hat évig tölti be ezt a tisztséget.
 • Az egyes kerületi bíróságok vezető bíráját a legfelsőbb bíróság vezető bírája jelöli ki, és csak hat hónapig tölti be ezt a tisztséget.

Kvalifikációk

A fellebbviteli és az általános hatáskörű bíróságok közötti követelmények azonosak. A legfelsőbb, a fellebbviteli vagy a kerületi bíróságon való szolgálathoz a bírónak:

 • amerikai állampolgárnak kell lennie;
 • 32 és 72 év közötti;
 • legalább öt éve az állam lakosa; és
 • legalább nyolc éve ügyvédi engedéllyel rendelkezik.

A 72. életévét hivatalában betöltő bírónak az adott naptári év végéig nyugdíjba kell vonulnia.

Helyek megüresedése

Ha egy bíró a hivatali ideje lejárta előtt távozik hivatalából, a megüresedett helyet törvényhozási választás útján töltik be. A kinevezett bíró az elődje le nem járt hivatali idejének végéig szolgál, ekkor a dél-karolinai közgyűlésnek újra kell őt választania ahhoz, hogy a bíróságon maradhasson.

Korlátozott hatáskörű bíróságok

Dél-Karolina korlátozott hatáskörű bíróságai (a hagyatéki bíróságok, a családjogi bíróságok, a magisztrátusi bíróságok, a városi bíróságok és az igazságszolgáltatási bíróságok) drasztikusan eltérnek a kiválasztási eljárásukban.

Probate Courts

Lásd még: Pártválasztások

A dél-karolinai hagyatéki bíróságok bíráit egyenként négyéves ciklusra választják. Az e bíróságra vonatkozó választások pártonként megmérettetéses választások. Ahhoz, hogy egy bíró ebben a bíróságban szolgálhasson, amerikai állampolgárnak, a megye választópolgárának kell lennie, 21 évesnél idősebbnek, és vagy alapdiplomával vagy négyéves tapasztalattal kell rendelkeznie egy hagyatéki bírói hivatal alkalmazottjaként.

Családi bíróságok

Lásd még: A bírák törvényhozói választása

A dél-karolinai családjogi bíróságok bíráit egyenként hatéves időtartamra választják. Az állam törvényhozói választják e bíróságok összes bíráját. Ahhoz, hogy egy bíró e bíróságon szolgálhasson, amerikai állampolgárnak kell lennie, öt éve az államban kell laknia, nyolc éve a kerületben kell laknia, nyolc éve kell ügyvédi engedéllyel rendelkeznie, és 32 és 72 éves kora között kell lennie.

Magisztrátusi bíróságok

Lásd még: A bírák kormányzói kinevezése

A dél-karolinai magisztrátusi bíróságok bíráit a kormányzó nevezi ki négyéves időtartamra, az állam szenátusának tanácsára és beleegyezésével. Ahhoz, hogy egy bíró ebben a bíróságban szolgálhasson, amerikai állampolgárnak kell lennie, öt éve az államban kell laknia, 21 és 72 év közöttinek kell lennie, és kétéves társult diplomával kell rendelkeznie.

Községi bíróságok

A dél-karolinai községi bíróságok bíráit az a település nevezi ki különböző hosszúságú ciklusokra, ahol szolgálnak. A megbízatási időszakok hossza általában két és négy év között van. Az e bíróságon való szolgálatra vonatkozó követelmények önkormányzatonként változnak.

Masters-in-Equity Courts

Lásd még: A bírák kormányzói kinevezése

A master-in-equity bíróságok bíráit a kormányzó nevezi ki négyéves időtartamra, az állam szenátusának tanácsára és beleegyezésével. Ahhoz, hogy egy bíró ebben a bíróságban szolgálhasson, amerikai állampolgárnak kell lennie, öt éve az államban kell laknia, 21 és 72 év közöttinek kell lennie, és kétéves társult diplomával kell rendelkeznie.

Történet

Az alábbiakban egy idővonal mutatja be a bírák kiválasztási módjának változásait Dél-Karolinában.

 • 1996: A választók elfogadtak egy alkotmánymódosítást, amely a következő évben új változásokat hozott az állam kiválasztási eljárásaiban:
  • Létrehozták a Dél-Karolinai Igazságügyi Érdemek Kiválasztó Bizottságát, amelynek feladata a bírójelöltek átvilágítása és ajánlása a közgyűlésnek.
  • A közgyűlés jelenlegi tagjainak a közgyűlésből való kilépést követő legalább egy évig tilos volt bírói tisztségre pályázni.
  • A “szavazatcserét” akár a bírói szavazatok, akár a törvényhozási szavazatok esetében megtiltották.
 • 1990: Elfogadtak egy jogszabályt, amely megtiltotta a törvényhozóknak a bírójelöltek támogatására tett ígéretét az átvilágítási folyamat befejezéséig.
 • 1984: A választók elfogadtak egy alkotmánymódosítást, amely a fellebbviteli bíróságot “alkotmánybírósággá” tette. A módosítást a dél-karolinai közgyűlés a következő évben ratifikálta.
 • 1979: A közgyűlés létrehozta a büntető- és családjogi ügyekben kizárólagos fellebbviteli joghatósággal rendelkező bíróságot.
 • 1976: Létrehoztak egy vegyes bizottságot a bírójelöltek felülvizsgálatára.
 • 1911: A legfelsőbb bírósági bírák megbízatását tíz évre hosszabbították meg.
 • 1895: A legfelsőbb bírósági bírák megbízatását nyolc évre hosszabbították meg.
 • 1868:
 • 1865: A legfelsőbb bírósági bírák hivatali idejét hat évre, a körzeti bírósági bírákét négy évre állapították meg.
 • 1865: A felső- és alsóbb szintű bírósági bírákat a közgyűlés választotta. A felsőbíróság bírái élethossziglan, míg az alsóbb bírósági bírák négy évig voltak hivatalban.
 • 1790: A felsőbb bírósági bírákat a közgyűlés mindkét háza közös szavazással választotta meg élethossziglan.
 • 1778: Minden bírót a szenátus és a képviselőház választott meg élethossziglan.
 • 1776: A kancelláriabíróságok kivételével minden bírót a közgyűlés és a törvényhozó tanács választott meg élethossziglan.

A kiválasztási módszer megváltoztatására irányuló javaslatok

2010

Frances P. Segars-Andrews, a kilencedik kerületi családjogi bíróság bírája pert indított a Frances P. Segars-Andrews v. Judicial Merit Selection Commission, et al. ügyben. 2010-ben Segars-Andrews-t a Judicial Merit Selection Commission (JMSC) nem javasolta újraválasztásra. A döntést követően a bíró megtámadta azt azzal az indokkal, hogy a JMSC összetétele sérti a hatalmi ágak szétválasztását, és a törvényhozó tagok lényegében “kettős tisztséget” viselnek. Ez utóbbit a dél-karolinai alkotmány tiltja.

Az ügyet eredeti joghatóság alapján a Dél-Karolinai Legfelsőbb Bíróság tárgyalta. A bíróság a JMSC javára döntött, megállapítva, hogy az alkotmány nem tiltja a törvényhozók bizottsági tagságát.

A per során a Dél-Karolinai Női Választók Ligája amicus curiae beadványt nyújtott be a megtámadás támogatására. Azt állította, hogy a JMSC “kapuőrként” szolgál, hogy sok képzett, sokszínű és független embert kiszűrjenek a kiválasztási folyamatból.”

1996

1996-ban a választók elfogadták a dél-karolinai 4B népszavazást. Ez az alkotmánymódosítás létrehozta a Bírói Érdemek Kiválasztási Bizottságát, amelynek feladata a legfelsőbb bíróság, a fellebbviteli bíróság, a kerületi bíróságok és a családjogi bíróságok megüresedő álláshelyeinek átvilágítása és a jelöltek kiválasztása. A bizottságot a következő évben hozták létre.

A bizottság megalakulását megelőzően a dél-karolinai közgyűlés házainak vegyes bizottsága vizsgálta meg a jelentkezőket és tett javaslatot a bíróságokon megüresedő állásokra. Ezt a bizottságot nem kötötte jogszabály vagy a jelöltekre vonatkozó konkrét képesítések. A bizottság nem is tudott kizárni egy jelentkezőt az eljárásból a képzettség hiánya miatt.

A szövetségi bírák kiválasztása

Az egyesült államokbeli kerületi bíróságok bírái, akiket minden államból választanak ki, az állami bírákétól eltérő kiválasztási eljáráson mennek keresztül.

A kerületi bíróságok szolgálatában III. cikk szerinti szövetségi bírák állnak, akiket jó magaviselet esetén életfogytiglanra neveznek ki. Általában először szenátorok (vagy esetenként a képviselőház tagjai) javasolják őket. Az Egyesült Államok elnöke jelöli a bírákat, akiket aztán az Egyesült Államok Szenátusának kell megerősítenie az Egyesült Államok Alkotmányának III. cikkelye alapján.

A szövetségi bírák kiválasztása folyamatábra.png

Más államokban

Kattintson az alábbi térképre, ha más államokban zajló bírák kiválasztási folyamatát szeretné felfedezni.

See also

 • South Carolina judicial elections
 • Legislative election of judges
 • Gubernatorial appointment of judges
 • Partisan election of judges
 • Courts in South Carolina
 • Official website of the South Carolina Judicial Department
 • South Carolina Judicial Department, “How Judges Are Elected in South Carolina”
 • American Judicature Society, “Judicial Selection in the States: South Carolina”
 • The Beaufort Gazette, “Legislators, judge debate diversity in state courts,” October 12, 2011

Footnotes

South Carolina courts

Federal courts:

Fourth Circuit Court of Appeals • U.S. District Court: District of South Carolina • U.S. Bankruptcy Court: District of South Carolina

Szállami bíróságok:

Dél-Karolina Legfelsőbb Bírósága – Dél-Karolina Fellebbviteli Bírósága – Dél-Karolina Körzeti Bíróságok – Dél-Karolina Bírák – Dél-Karolina Családi Bíróságok – Dél-Karolina Magisztrátusi Bíróságok – Dél-Karolina Városi Bíróságok – Dél-Karolina Hagyatéki Bíróságok

Szállami források:

Bíróságok Dél-Karolinában – Dél-Karolinai bíróválasztás – Bíróválasztás Dél-Karolinában

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük